உலக செம்மொழி தமிழ் பல்கலைக்கழகம், லண்டன் | World Classical Tamil University, London | Research Universities in London | London Tamil University | Honorary Doctoral Degree | Ph.D Admission in Short Period | Ulaga Semmozhi Tamil Palkalai Kazhagam, londan |

header photo
உலக செம்மொழி தமிழ்ப்  பல்கலைக்கழகம் 
யுனிகுலோப்,
கம்யூனிகேஷன்  ஹவுஸ்,
எண்: 26 யார்க்  தெரு,
லண்டன் -W1U 6PX ,
ஐக்கிய பேரரசு.
தொலைபேசி: +44 20 3287 2333
மின்னஞ்சல்: wctamiluniversity@gmail.com